Larsen, Karl Uddrag fra Krig Kultur og Danmarks

Det var den bestaaende Rets Mand, der viste hen til Fængslet, for der laa Magten nede og vogtede Retten, som den for Øjeblikket var. Men Nansen svarede med Apellen til Alarmtaarnet, for dér hang Magten oppe, der kunde skabe en kommende Ret. Thi bag Stormklokken stod Borgernes militære Organisation, der lige havde staaet sin Prøve i Krudtrøg og Kugler.