Larsen, Karl Uddrag fra Krig Kultur og Danmarks

Og endnu hundrede Aar efter stod en Reform af Bondestandens sociale Forhold for det bestaaendes ledende Mand som Handlinger, hvorved „Staten vilde rystes i sine Grundvolde"; Kronprinsen maatte gøre sit Kup af 1784 med et Magtspark ud af Døren til Guldberg, inden omsider, efter Generationers frugtesløse fredelige Anstrengelser, Bøndernes Frigivelse fik sivet sig igennem.