Larsen, Karl Uddrag fra Krig Kultur og Danmarks

Spørgsmaalet bliver, kulturelt set, dette, om hvad der vindes gennem Krig, opvejer hvad der lægges øde — eller allerdybest, om Krig overhovedet kan undgaas, som Menneskets Natur nu engang i Løbet af Titusinde Aar har vist sig at være med sine smaalige og ophøjede Egenskaber.