Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Det har formentlig været Betty Hennings’ Mand, Henrik Hennings, der med sin vaagne og aktive Musiksans »opfandt« Johan Svendsen for Danmark og det kgl. 10 Kapel. I hvert Fald var det ham, der sent paa Efteraaret 1882 arrangerede de to uforglemmelige Koncerter, hvormed den norske Komponist og Dirigent først blev anskueliggjort, om man saa tør sige, for dansk Musikpublikum.