Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Balduin Dahl havde nok i Tivolis Koncertsal givet enkelte Ting af ham, og Gade i Musikforeningen opført den symfoniske Indledning til »Sigurd Slembe«, men den store Instrumentalist stod alle Danske uendeligt fjernere end hans Jævnaldrende, Grieg, af hvem man ikke blot havde hørt Kor- og Orkesterværker, men hvis Sange blev hyppigt sunget, og som navnlig var os en moderne, norsk Chopin, der med sine Klaverstykker gik ud og ind af vore Hjem, hvor man jo endnu havde Klaverer og kunde spille paa dem.