Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Og se — ad den brede Midtergang i Casinos store Sal kom Gade rask gaaende op til Orkestret og rakte Haanden med en for ham ejendommelig, fyrstelig jovial, Bevægelse op til Dirigenten. Joh. Svendsen var knæsat — skrevet i Guders Tal, som der staar hos Oehlenschläger. —