Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Da han i tre og firs overtog Embedet som Kapelmester ved vor Nationalopera, laa bag ham, foruden en ualmindeligt levende og lovende Virksomhed som 12 Komponist: Leipzig, hvor han var uddannet, havde været Koncertmester og fejret lysende Sejre som Dirigent af egne Kompositioner i »Gewandhaus«; Paris, der havde kendt ham som en højt skattet Violinist og bragt en Række af hans Arbejder til Udførelse; Bayreuth, som han oplevede umiddelbart under Rich. Wagners Øjne; til sidst Christiania med grundlæggende Arbejde for »Musikforeningen«, i Forbindelse med Grieg.