Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Det er gaaet med Arven efter Joh. Svendsen som med saa megen Arv her i Verden. Man kan ikke paastaa, der efter hans Bortgang er aagret med den; snarere er der gaaet Svind i den; men hele Hovedstolen er dog vel ikke gaaet tabt!