Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Hvor vigtigt, at under den herskende Underlødighedens Vælde unge Musikdyrkere netop faar den 15 omhyggeligste og fineste Uddannelse! Men hvor vanskeligt vil det ikke blive i Længden at prisgive Skare paa Skare af Musikere og Musiklærere, mandlige og kvindelige, til en. Dag for Dag sikrere, automatisk indtrædende Arbejdsløshed! Der maa, for at opnaa bedre Tilstande, andet og meget mere til, end at Musikerne uddannes tilforladeligt og aandfuldt.