Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Og dobbelt betegnende, at et saadant Indlæg ikke 16 blot naar andetsteds hen end i Papirkurven, men tværtimod var offentliggjort i vedkommende Blads mest læste Spalte og tilmed illustreret!