Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

— Nu paa Lørdag, den 24., giver det kongelige Kapel en Mindefest for sin gamle Chef, Johan Svendsen, med Opførelse af hans egne Toneværker. Udbyttet af Festen skal tilgaa en norsk Komité, der vil rejse et Mindesmærke over Mesteren.