Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Mindesmærker er gode, naar de ikke er daarlige, hvad de desværre som Regel er. Den bedste Maade at mindes en betydelig Mand paa, er at bevare saa meget som muligt af hans Aand og handle i den. Derfor vilde jeg inderligt haabe, ikke blot, at Svendsen-Koncerten paa Det kongelige Teater maa vinde det endnu resterende musikalske Publikums fulde Understøttelse — det manglede bare andet! Men navnlig, at denne Mindefest kunde blive Udgangspunkt for et Initiativ, der skulde gaa ud paa at samle danske Musikere, Musikpædagoger og Musikvenner af alle Samfundsklasser omkring — organiserede — Bestræbelser til Musikens Frelse her i Landet.