Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Hvis saa den »Virtuos«, som mekanisk Musik saaledes skal have dømt til Døden, var en tom Musikakrobat! Men blandt Virtuoserne er de ypperste Kunstnere: Violinister, Klaverspillere, Sangere, Sangerinder, Folk, hvis kunstnerisk sammensatte Programmer tjente til at belyse ikke blot deres egen rigt slebne Opfattelsesevne og Udtryksmaade, men ogsaa fremragende Tonekunstnere, som de udøvende Mestre havde kaaret sig til Særstudium. Her er Tale om Violinister, Pianister og Sangere som Mischa Elman og Thibaud, Rosenthal og Borovsky, Hislop og Ivogyn.