Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Et Højdepunkt af, hvad Radioen er i Stand til at naa, finder Mason i de »sindrigt sammensatte Programmer« for »en Times Orkestermusik hver Lørdag Eftermiddag«, udsendt fra National Broadcasting Co. paa Fifth Avenue, New York. Denne Erstatning for »Symfonikoncerter af den Art, man hører i Carnegie Hall«, har ifølge Forfatteren følgende Tilberedning: »Lige paa det gunstigste Sted, umiddelbart efter den indledende »Jægerbrud«-Ouverture, kommer to Afdelinger af en ny Symfonikoncert for Solohorn, Piano og Orkester af en ung amerikansk Komponist, der ved denne Lejlighed selv spiller Solopianoet. Saadanne Fremførelser for Landsmænd over hele Fastlandet af Amerikaneres Arbejder er et staaende Træk ved disse Koncerter og aabner betydningsfulde Fremtidsmuligheder. Efter at tre henrivende Danse fra Tschaikovskys »Nøddeknækker«-Suite har skaffet Lindring for den Anstrengelse at lytte til ganske uvant og kompliceret Musik, kommer Udsendelsens Højdepunkt — hele Andantesatsen fra Brahms’ tredje Symfoni (tænk bare, hele Andanten!), med andre Ord, noget af den ædleste og fineste Musik i Verden spillet for dem, der kan vurdere den, uden nogen som helst overdreven Hensyntagen til dem, der ikke kan (man kunde tilføje: saa lidt som til de Medmennesker, der nødig hører Brahms’ herligt gennemtænkte og gennemførte Symfoni brudstykkevis). Til dem kommer Turen ti Minuter efter, da Koncerten slutter med to dejlige Danse fra »Carmen«.