Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Der behøves ikke dybsindig Kommentar til denne aabenbart fineste musikalske Massediner, der for 23 Øjeblikket serveres i Unionen, og om hvilken Mason ikke uden Beundring tilføjer, at »bare for et Par Aar siden vilde Damrosch (Dirigenten) vist ikke have turdet optage en hel Afdeling af Brahms’ Symfoni i sit Program.«