Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Men selv om de mekaniske Gengivelsesmidler naaede aldrig saa vidt, var dermed ikke Faren ved Radioens — 24 af Forretningshensyn Lederne paatvungne — »populære« Programmer overvundet, endsige al Mekaniks Tilintetgørelse af den musikalske Opdragelse, som bunder i Selvvirksomhed. Man faar nu engang her i Verden intet ordentligt ud af at ligge paa en Sofa og lade sig tude Musik og Lærdom ind i Ørerne af en Højtaler; der skal Arbejde fra ens egen Side til. Det véd for Musikens Vedkommende alle vi, der er opdraget i gammeldags musikalske Hjem, hvor vi lærte at spille et Instrument, og med de Midler, der stod til vor Raadighed, arbejde os frem til Musikkendskab, understøttet af Teater og Koncertsal.