Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Neu-Kölnerskolen er kun en af mange i Tyskland. Over hele den aktiviserende Bevægelse lyser ét stort Navn: Fritz Jöde. Jeg raader enhver Berlinerfarer: hvis han har Held til at komme paa et Tidspunkt, hvor Jöde holder »aaben Sangtime« (med indtil 2000 Mennesker!) og han kan slumpe til at faa en Billet: Lad Filharmoni og Opera fare for en Gangs Skyld og tag ud og syng under Jöde. Det er uforglemmeligt. Jeg skal ikke forsøge at beskrive, hvorledes J. bærer sig ad med at synge med alle disse Mennesker, for ingen, der ikke har oplevet det, vilde tro mig.