Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Prof. Karl Larsens Kronik i Politiken den 1.—3. er sikkert blevet læst med lige saa megen Interesse som Smerte af Landets faa Musikelskere i gammeldags Forstand; der foregaar en Revolution i Koncert- og Musiklivet i Øjeblikket, der ikke alene medfører utallige Musikeres Arbejdsløshed, men ogsaa lægger hele Musikdyrkelsen om; det er nødvendigt at tage Stilling til Spørgsmaalet, som tvinger sig mere paa for hver Dag der gaar.