Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Det bliver nødvendigt at undersøge, hvorledes Musiklivet i Danmark har været før og under Radioens Fremtrængen, og her maa man gøre sig klart, at Koncertlivet kun er en Del af Musiklivet og afhængigt af dette. Ved Musiklivet forstaar jeg det musikalske Liv, der rører sig ogsaa uden for Koncertsalen, altsaa i Hjemmene, i Skolerne, i Amatørforeningerne baade for Kor og Instrumentalensemblerne; det er klart, at hvor der rører sig et livligt Musikliv, der kan ogsaa trives et Koncertliv, mens omvendt et Koncertliv kun kunstigt kan 34 holdes i Live, hvor der intet Musikliv findes. Dette sidste er Tilfældet i Danmark.