Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Stiller man Spørgsmaalet saaledes op: Er det bedre, at man undlader at høre et Kunstværk, end at man hører det, selv om det kun er i Radioen? saa er den mekaniske Musikgengivelses Betydning oplagt, idet Musiken ikke længer er en fuldkommen eksklusiv Kunst, men har Mulighed for at blive af Betydning for Massen.