Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

De tyske Undervisningsavtoriteter har udpræget Forstaaelse af dette. Leo Kestenberg, Ministerialrat i det tyske Undervisningsministerium, skriver i sine »Richtlinien für Musikunterricht in den Volkschulen«: 36 »Die Musik muss vor allem enge Fühlung mit den Unterrichtsfächern erstreben, die es gleich ihr mit dem Seelischen, Ethischen und der Karakterbildung zu tun haben.« Denne Opfattelse gaar ustandselig igen gennem hele Skriftet og gennem hans Ministerialbestemmelser for Privatmusikundervisningen i Prøjsen. Den samme Opfattelse af Musiken som social Faktor gør sig gældende i Fritz Jödes kolossale Arbejde med den musikalske Ungdomsbevægelse, der i høj Grad fjerner sig fra Opfattelsen af Musik som en Beruselse, der passivt modtages i Radio og Koncertsal, men netop ser Maalet i den aktive Udfoldelse; Musiken gør os ikke verdensfjerne og drømmende, men strammer os aandeligt op og gør os oplagte.