Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

I Danmark er dette Arbejde ogsaa begyndt; Sanglærerne ved Københavns Kommuneskoler er vel orienterede og interesserede, og har selv taget Initiativet til Reformer i Sangundervisningen; Skoledirektionen er interesseret; der er Planer fremme om Folkemusikskoler, og endelig ser det ud til, at Undervisningsministeriet vil behandle »Musikpædagogisk Forening«s Forslag om en statsanerkendt Privatmusiklærereksamen. Netop denne nye Form for Musikeren, Musikopdrageren, der foruden sin manuelle Færdighed har pædagogisk, historisk og teoretisk Indsigt, bliver der Brug for i Fremtidens 37 Musikliv. Alting tyder paa, at Korsangen vil trives igen som det allernaturligste Udtryk for Musikglæde, og vil en Tid Klaveret maaske forsømmes, saa vil der blive taget fat paa de i lang Tid glemte Melodiinstrumenter, der egner sig til fælles Musikudøvelse sammen med Kor.