Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Er Musiklivet først i Gang, skal Koncertlivet nok af sig selv opstaa i de rette Former, og det vil igen komme til at influere paa Radioen, og omvendt kan der gennem Radioen ske et stort musikalsk Oplysningsarbejde, naar det sker netop med det Musikliv for Øje, som der arbejdes paa. Radioen og Musiklivet maa kunne arbejde sammen.