Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Udlandet kender udmærket Nytten af de mekaniske Instrumenter. Nylig var der et stort Møde i Mannheim om Grammofonens kulturelle Betydning, hvor det i høj Grad blev understreget, hvor stor en Rolle den spiller i al Undervisning; der er da ogsaa i Tyskland fortræffelige musikalske Udgivelser af Grammofonplader med Musikopdragelse for Øje, som bliver brugt paa de fleste Læreanstalter.