Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

De mekaniske Instrumenter har blot tilspidset Situationen, man opdager det gabende Svælg mellem Koncertliv og Musikliv; hidtil har Pressen kun interesseret sig for Koncertlivet, hvad der arbejdes paa inden for Musiklivet har kun været omtalt i Fagskriftet; men der er Arbejde i Gang; mens det gaar nedad med Koncertlivet, gaar det svagt fremad med Musiklivet.