Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Vi har herhjemme et Fond, der understøtter Videnskab og de bildende Kunster, og vi staar højt i de to Kategorier; men Musiken har altid været stifmoderlig behandlet; hvis Offentligheden forstod, hvor stor Betydning Musiken har, vilde den yde Musiken den økonomiske Støtte, som den trænger til, og som den ikke, som de andre Kunster, kan faa; Musiken er den mest sociale af Kunstarterne; lad Børnene opdrages til Respekt for Sangen, lad de, der viser Evne, fra Skolerne faa Støtte til Instrumentalundervisning, saa at de kan spille og 39 synge sammen, lad dem faa Opmuntringer for det, lad dem mærke, at man helt fra oven tager Musiken alvorligt, lad dem endelig faa 2 Timers Sang om Ugen, og de vil mærke, at Musiken staar i Sammenhæng med alle Sider af Livet, og hvad de lærer som Børn, faar de Brug for Livet igennem, og kan til enhver Tid føre det videre. Jeg føler med Prof. Karl Larsen den største Medlidenhed med de mange Kunstnere og de mange Musikens Arbejdere, der bliver ramt af Elendighed paa Grund af den mekaniske Musik, men der er her, som paa andre Omraader, Krisetilstand; dette maa ikke føre til en uberettiget Pessimisme, der lægger al Skyld over paa den mekaniske Musik. Lad os arbejde positivt paa et aktivt Musikliv og Koncertliv, og lad os erkende, at Radio og Grammofon kan komme Musikliv og Koncertliv til gode, selv om de kun er Afglans af virkelig Musik.