Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Med Tilfredsstillelse har jeg konstateret, at just det, jeg hævdede som det allervigtigste i Kampen for levende Musiks Frelse, ogsaa stilles i første Række af disse musikalske Fagmænd, der begge er i Begyndelsen af Trediverne og saaledes har Aarene for sig til det praktiske Arbejde i en stor Sag, der jo først og fremmest maa paahvile deres unge Slægtled.