Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

I Harmoni med saadanne Ord skriver nu Jørgen Bentzon om Nødvendigheden af, at der skaffes Tilfredsstillelse for det, »som end ikke den mest sublime Mekanik kan erstatte: Menneskets Glæde ved musikalsk Selvvirksomhed«. Fængslende fortæller han efter personlig Erfaring om von Knorrs berlinske »Volks und Jugend-Musikhochschule«, der staar i den store, moderne Musikpædagog Fritz Jödes Tegn. Et folkeligt musikalsk Opdragelsesinstitut, hvor alt er lagt an paa Vækkelse af den musikalske Aktivitet! Et Arbejde, der øves af unge Ekspeditricer, Kontordamer, Smaahaandværkere, Metalarbejdere, fjernt fra Forsøg paa at uddanne den enkelte til »udøvende«! I Overensstemmelse med»hele den nye sociale Indstilling overvejende kollektivt præget: 42 Sammenspil, Sammensang«! — Maalet er »Vækkelse af den musikalske Aktivitet«. Og »i denne Kamp,« slaar Jørgen Bentzon til sidst fast, »bliver det ikke den store, udøvende Kunstner, der fører Hovedslaget, men den store folkelige Pædagog, en helt ny Type i Musikens Historie.«