Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Koncertsalen maa — i Forbindelse med Kirke og Opera — være og forblive den levende Musiks Højborg, der skal holdes for enhver Pris, selv med de største Ofre. Falder den, vil den styrte ødelæggende sammen over selv den prægtigst ledede, musikalske Selvvirksomhed af Dilettanter. Kunstneren er og maa blive det ivrigt dyrkede, i mangt og meget nødvendige, Forbillede og belærende Mønster for Amatøren. Saa vist som selv de ypperste Symfoniorkestre vil komme til at spille for tomme Bænke, hvor en aktiv, musikalsk Opdragelse mangler, saa vist vil selv en Fritz Jödes Opdragelse af sine Elever løbe ud i baade prætentiøs og »maltrakterende« Dilettantisme, hvis de virkelgie Kunstneres Gardermaal tabes af Syne.