Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

— For at vise, hvor afgørende Koncertsalen allerede har tabt Slaget mod Radioen og »som et Eksempel af de mange herhjemme paa, at der intet er at udrette« inden for dette Omraade, nævner Jørgen Bentzon Glyptotekets Aarskoncerter, som Direktionen nu paa Grund af 45 slette økonomiske Erfaringer har maattet dømme til Ophør. Men det er et Eksempel af alt andet end generel Art.