Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Man fik 2 à 3 Koncerter om Aaret mod at løse et Aarskort til Glyptoteket à 3 Kroner, der tillige, siger Jørgen Bentzon indigneret, »gav Adgang til en hel Række kunsthistoriske og arkæologiske Foredrag af indenog udenlandske Videnskabsmænd« (som foregik paa Koncertaftenerne i Glyptotekets Festsal).