Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Men naar Talen er om den mekaniske Musiks ødelæggende Virkninger, tænkes der netop ikke paa Mindretallet af Musikere, Musiklærere og musikalsk skolede Musikvenner, derimod paa de Hundredtusinder, som hver eneste levende Dag, der gaar, er den mekaniske Musiks Terror undergivet, med dens Fordærvelse af Klangsansen hos Ubefæstede, med dens forfladigende Programmer, der ikke bliver bedre, fordi daarlige Koncerter, som Finn Høffding anfører, kan bringe noget lignende — vel at mærke til saa uendeligt færre! Og med dens nedbrydende Mangel paa respektfuld Indstilling over for Musik — denne ærbødige Forudglæde, som vi andre kendte og dog heldigvis endnu kender fra Koncertsal, Teater, Kirke. —