Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Men med visse Indvendinger foreligger der den glædelige Kendsgerning, at de to Musikeres Indlæg vidner om en Vilje hos Ungdommen inden for de rette Lag til at kaste sig i Breschen med stærk personlig Indsats. For det skal der til. Saa vil under Kampen Uklarheder svinde og noget overanstrengte Teorier komme til elastisk at føje sig efter det levende Livs Krav.