Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Det ene fornødne er, at der nu omsider i Enighed og Samdrægtighed af baade ældre og yngre Musikfolk og Musikvenner skrides fra æggende Ord til vækkende Handling i planmæssigt gennemført Arbejde.