Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Professor Karl Larsen gør mit Eksempel med Glyptoteket mere tosset, end det er. Det er jo ikke saadan, at Folk ikke har kunnet finde Vej til disse Koncerter. Der var næsten fuldt Hus til hver Koncert — med tilhørende Foredrag — for ca. fem Aar siden, men nu svinder Publikum ind Aar for Aar, trods et nærmest stigende kunstnerisk Niveau.