Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Kun rent i Forbigaaende tillader jeg mig at takke de musikalske Fagmænd, der i rigt Maal, offentligt som privat, gav mig deres hjertelige Tilslutning. Men jeg forlader dem med det samme, thi min Interesse omfattede ikke i første Række dem, hvem Skoen trykker, men derimod de Stakler, der mener i den mekaniske Musik at have fundet et Par magelige Syvmilestøvler, der, ganske af sig selv, raser rundt med dem i al Musikens Herlighed.