Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Jeg standsede paa en Spadseretur foran et glimrende arrangeret, mægtigt Udstillingsvindue i en førende Musikhandel. Dèr prangede massevis Reklameplakater for den nyeste ved Afstemning blandt »Lytterne« med en 51 Majoritet af 26,000 Stemmer kronede Vals. Den hedder: »Jeg sidder derhjemme og lytter—«, og dens Titelblad er smykket med en Fremstilling af en ung Mand, der har en Pige paa Skødet, og oplivet lytter til en Højtaler. — Jeg kan ikke gøre for det, men jeg kom til at tænke paa en anden symbolsk Fremstilling af »Lyttere«, der ganske vist er over 400 Aar gammel: Rafaels Billede af den hellige Cæcilie. Dér staar hun, Orgelets Opfinder, omgivet af andre hellige Kvinder og Mænd, med sit Instrument sænket i Haanden og herlige Giger og Fløjter for sin Fod. Henrykt skuer hun opad og lytter til Englenes Sang.