Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

— Et københavnsk Blad pegede under Diskussionen berettiget paa den larmende Dyndbølge af mekanisk Musik, som skylles ud over netop de hundred Tusind Hjem fra Morgen til Nat: »Tro ikke, at Lytterne aabner deres Sind for Musiken, at de sidder tavse og betagne og indsuger den, som Musikelskeren gør det, naar han sidder i en Koncertsal. Nej, de rasler med Strikkepinde og Kaffekopper og Spillekort, Børnene læser Lektier og løser Regneopgaver, samtidig med at de lytter til den niende Symfoni, unge Piger læser Romaner; stadig koger det i Højttaleren .... Beethoven, Henry Carlsen, ædel Musik og Schlagere .... Musikken burde være en Højtid i et Menneskeliv. Nu er Æteren blevet en Lirekasse, og om nogle Aar vil Jordens Lyttere sandsynligvis hade Musik.«