Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Men, hvorom alting er, den udmærkede Læge paa Landet, der fortræffeligt repræsenterer et stort Antal Radiovenner, særlig uden for de store Byer, konkluderer, at »den mekaniske Musik ikke blot er Tidens givne Vilkaar, men ogsaa dens store Mulighed«. Andre har udtrykt noget lignende under Overskrifter som »Stormen fælder Træer« og med Bemærkninger om at »der er ikke Grund til at udgyde altfor mange Taarer, fordi Radioen paa sin Sejrsgang træder nogle Koncerter ned. I enhver Overgang er der altid noget, der gør ondt, men Livet skal ses paa langt Sigt«.