Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

At Mekaniken gør saa mange inden for Musikerfaget brødløse, »forfærder naturligvis« Doktor Hoffmeyer, »men,« spørger han, »var der dog ikke for mange af dem og alt for mange Middelmaadigheder .... « Og, trøster Doktoren, »de store Kunstnere kan den mekaniske Musik ikke undvære; dem byder Tiden netop de rigeste Muligheder, og De (@9@/9: jeg) kan være forvisset om, at det bliver ikke blot økonomisk