Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Netop mod Strømmen er dog det meste af frugtbar religiøs, social, kunstnerisk Udvikling her paa Jorden bleven fuldbyrdet.