Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra 4

Hans ældste Søster har skildret ham under Opholdene hjemme saaledes: „Disse Ophold varede noget over 4 Maaneder og blev altid imødeset af hele Familjen som en af de største Begivenheder, idet han kom med hele Eventyrets Glans fra de fjerne Lande, medbringende store Kasser og Kister indeholdende straalende Gaver fra det rige Indien, guldstukne SilkeVægtæpper, Silkekjoler, Sølvsmykker, Ibenholts-Kunstgenstande, kostbare Spadserestokke, Strudsfjer fra Aden o. s. v., Vaaben, Skjolde, Slangetrommer o. s. v. fra de Sorte i Afrika. I mine Forældres beskedne Hjem blev alle disse pragtfulde Ting udstillede, og hver kom saa dertil og modtog sine Gaver, medens Glædestaarerne trillede ned ad min gamle Faders Kinder. — Dertil kom saa, at vi vidste, vi gik en interessant Tid i Møde, idet han fortalte langt interessantere om sine Hændelser end han skrev.“