Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra 4

Den 7. November havde Feberen kastet den tapre Mand fuldkommen til Jorden under hans Arbejde paa Plantagen i Kikogwe. Hans Assistent fortæller, hvorledes han dér d. 10. s. M. „fra Kl. 9 om Morgenen indtil kort før Midnat laa hen, dels med, dels uden Bevidsthed. Naar han var klar, spurgte han mig om forskellige Anliggender vedrørende Plantagen og ytrede Ønsket om at blive bragt til sit Hus i Mwera.“ Han udtalte ogsaa Ønsket om at skrive til sin Søster, at „saasnart han var rask vilde han komme derover. Det lykkedes ham imidlertid ikke at bringe dette til Udførelse, thi hans Kræfter var allerede saa temmelig borte. Fra Kl. 9 om Aftenen tabte han Bevidstheden, og Kl. 11.50 sov han roligt hen.“