Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

Og den tidligere begejstrede Lovpriser af legemligt Arbejde i den frie Natur udbryder: „Hun har Ret. Alt for længe har jeg været Proletar: steward, Avissælger, Jordarbejder og picker, nu vil jeg opad, ellers gaar jeg til Grunde. Der er ikke andet for end at blive herude og tage Livet med Ro foreløbig, og Mrs. Watts siger, at hun er glad ved at have mig, og at jeg kan tjene Føden og lidt til ved at sælge ice-cream for hende. Hun laver en meget fin ice-cream, og saa snart Solen kommer (vi har haft Regn i 2 Uger), stiller vi Borde og Stole op udenfor Huset og sælger den til rejsende for 5 Ct. Portionen.

        

54 Her kommer en Masse Turister og Folk, som vil købe Jord. Byen er i rask Opkomst, da det er en af de skønneste Egne i Sydcalifornien med en aldeles henrivende Luft fra Bjærgene. Altsaa, jeg bliver her, og vil senere hen, naar jeg har faaet lidt Penge mellem Hænder, gaa paa business-college (Handelsskole) i Pasadena (7 miles fra S. M.) for at lære at skrive Engelsk korrekt. Jeg gør store Fremskridt i Engelsk, takket være den behagelige og civiliserede Omgang; jeg læser Aviserne for Familjen, og de lærer mig korrekt Udtale; kort sagt, jeg er Medlem af Familjen, og de er alle gode imod mig.“ —