Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

D. 20. August begynder Astrid at „canvasse [canvas, fange i et Net; hverve f. Eks. Stemmer; købe og sælge ved Dørene, i dette Tilfælde Haar], faar Ordrer for over 5 Dollars“ paa Haararbejder; hun tjener indtil Maanedens Udgang allerede 19 Dl. 95 Ct. Aage faar kun Tid og Lejlighed til nogle Gange om Ugen at have „en Elev i Fransk 50 Ct. i Timen.“ Han læser „flittigt“ eller „meget flittigt“, uden at Dagbogen fortæller stort mere om ham. Den 17. September føjer Astrid til sin Haarvirksomhed „Hovedmassage ude i Byen. Tager sin Kunde med hjem til The“; hun passer ogsaa smaa Børn, mens Forældrene er ude, f. Eks.: „Lørdag d. 2. Oktober. Astrid i Oakland. Aage læser flittigt. Astrid canvasser; passer Baby, Aage henter hende. Kommer ikke hjem før Kl. 12 Midnat.“