Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

D. 8. Oktober faar hun en Elev i Haararbejde, Miss Jensen, Dansk-Amerikaner, fra 1—5; Dagen efter lyder Dagbogen: Aage flittig, Astrid Elev 1—6; hun betaler 10 Dl. Afdrag. Spadserer til S. Berkeley med Haar.“