Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

Den flittige Student skriver den 16. November til sine Forældre: „Nu har jeg umaadelig travlt med at læse til Eksamen, som holdes fra 7.—17. December. Først engelsk Stil, saa Latin (Litteraturhistorie) og Latin (om St. Augustinus' Confessioner og latinske Salmer), saa Fransk (Oversættelse fra Engelsk til Fransk), amerikansk og engelsk Historie og pædagogisk Historie, ialt 7 Fag. Eksamen er udelukkende skriftlig og selvfølgelig særlig vanskelig for mit Vedkommende. Jeg følger dog godt med og er interesseret i det. Jeg er glad ved Berkeley, der er et af de meget faa Kulturcentrer i Vesten; her drejer dog ikke alt sig om at tjene Penge, Gudskelov; det er saa kedeligt evig og altid at høre om Penge, og i Los Angeles var det aldrig andet fra Morgen til Aften. Børn i Vuggen begynder at tale om money, og Voksne har aldrig andet i Hovedet. Naar jeg har Eksamen, vil vi gaa til Østen, der er langt mere civiliseret; Boston f. Eks. er et af de bedste Kulturcentrer i Amerika, næsten som 107i Europa. Hvad vi især savner her, er, at man aldrig kan faa Kunst at se, ingen Museer, ikke engang paa Universitetet, ingen Malerisamlinger, ikke andet end Kirker. Vi har en god Samling danske, norske, svenske Bøger i Originalsproget her paa Universitetsbibliotheket, Ibsen, Bjørnson, Brandes, Oehlenschlager, Paludan Müller, Drachmann komplet.“