Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

Ernst mener, at hans Ven derhjemme „maaske undres, hvorfor jeg gaar til denne store Besvær, og Du er ikke istand til paa Afstand at forstaa, hvor stor denne er. Men jeg skal svare og sige, der er en Kvinde i Sagen, og Du vil baade smile og beklage mig, naar Du hører de nærmere Forhold. Du er den eneste, jeg har meddelt dette, og jeg haaber eller rettere véd, at det er i et sympathetisk Øre, jeg gyder min halvt pathetiske, halvt komiske Fortælling.