Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

Det hedder saaledes i Brev af 6. Maj 1893: „Jeg har det selvfølgelig f. f. — yderst tilfreds med Tilværelsen. Denne Uge har mit ellers lidt ensformige statistiske Arbejde været livet op med andet Arbejde, idet jeg en Dag agerede Tapetserer i Majorens Kontor, en Dag hængte i som Oversætter og i de sidste to Dage har kopieret Skøder, Lejekontrakter og andre juridiske Dokumenter ... Siden jeg skrev sidste Linje har jeg 1) været paa Apotheket for Fru Perry, 2) fulgt Fru Perry, Kommandør Booth og andre Stabsofficerer paa Jernbanen, 3) nu venter der nedenunder 2 Haandkufferter paa at blive bragt til min Kaptajns Kvarter.“