Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra 2

Hun fortæller videre om en Juleaften, hvor de til Børnenes Glæde havde „Juletræ, bestaaende af 70Toppen af en ung, bladløs Poppel,“ fordi „Gran er her dyr og vanskelig at faa,“ og om „en smuk og elskværdig Lærerinde i vor Skole,“ der engang imellem kan se indenfor og opmuntre hende og Børnene en Smule. En Vinter, da Laura har „travlt med at strikke Strømper,“ benytter hun Lejligheden til sam- idigt at læse lidt, f. Eks. Miss Braddons „Vixen“ [Arrigtrold] og „The wages of Sin“ [Syndens Sold, der forøvrigt er af Lucas Malet]. Forøvrigt noterer hun ethvert lille Fremskridt i Bekvemmelighed, som hun kan slumpe til, først og sidst det ny erhvervede Sovekammer med Kakkelovnen, der „brænder Nat og Dag,“ saa at hun kan faa signogle Blomster, der „endog- saa levede Vinteren over; det er rigtignok kun nogle faa, jeg har, men jeg er desto mere taknemlig for dem.“ Højst betegnende er hendes Fryd over, at „Karlen bygger os i disse Dage rent ud sagt et Lokum, til min store Glæde. Hvor jeg har savnet det, kan jeg ikke beskrive!“ —